Merimetsa kui tugikeskus

Meie eesmärgiks on parandada psüühiliste erivajadusega inimeste toimetulekut, pakkudes neile toetust töötamisel ja igapäevastes tegevustes.
Tugikeskuses on erinevad töötoad, mille tegevustes saavad osaleda kõik meile suunatud inimesed.

Pakume psüühiliste erivajadustega inimestele suunatud töötamise toetamise ja igapäevaelu toetamise teenust.
Kõik teenused
Tõstame inimese eneseusku, et ta saaks olla parem versioon iseendast
Merimetsa Tugikeskus
Meiega saab ühendust E-R, ajavahemikul 09:00-16:00 või telefonil +372 6567 536