Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

  

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Täiendav info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Tallinna projektikoordinaatorid on:

Cristin Kelder +372 5664 6747, cristin.kelder@tallinnlv.ee

Pille Soonmann +372 5787 0843, pille.soonmann@tallinnlv.ee