Erihoolekandeteenused

Juhtumipõhiselt leiame toimivaid ja samas unikaalseid võimalusi igale inimesele, kuidas ta saab oma hirme ületada ja igapäevaelus mõistlikemaid otsuseid vastu võtta.

Meie teenused ei ole sobilikud sõltuvushäiretega inimestele!