Pikaajaline kaitstud töö

Pikaajaline kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele.

Meie teenused ei ole sobilikud sõltuvushäiretega inimestele!