Toetatud elamise teenus 

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku toetamine koos juhendamisega majapidamise korraldamises, et tagada teenusel oleva isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. 

Õigus saada toetatud elamise teenust on täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
  • ta suudab ise enda eest hoolitseda;
  • ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega. 

Lähtuvalt isiku vajadustest sisaldab toetatud elamise teenus: 

  • teenusele suunatud isiku juhendamist igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
  • teenusele suunatud isiku eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel;
  • teenusele suunatud isiku(te) abistamist ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut;
  • teenusele suunatud isiku ette valmistamist iseseisvaks elamiseks ning juhendama ja abistama teda elamispinna hankimisel.
 

Toetatud elamise teenust osutatakse vähemalt kaks tundi nädalas. 

Merimetsa Tugikeskus osutab toetatud elamise teenust teenusele suunatud isiku elukohas ja tugikeskuse ruumides.