Ajalugu

06. märtsil 1970.a. moodustati toonase Tervishoiuministeeriumi tervishoiuminstri käskkirjaga Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogahaigla juurde eraldi üksus Ravi–Tootmistöökojad psüühikahäiretega inimestele.

23. märts 1989.a. nimetati Ravi-Tootmistöökojad ümber riiklikuks ettevõtteks Tallinna Ravitootla.

24.september 1997.a. moodustati eraõiguslik juriidiline isik MTÜ Merimetsa Tugikeskus.

Ravi-Tootmistöökodades tegi töiseid tegevusi kuni 500 klienti. Sel ajal olime Tallinnas ka ainus asutus, kes pakkus tegevust psüühiliste erivajadustega isikutele. Aastatega hakkas klientide arv vähenema, kuna tegutsema hakkas ka mitmeid teisi teenusepakkujaid.

Sihtgrupiks on läbi ajaloo olnud – psüühilise erivajadusega inimesed, kellele pakutakse toetust erinevate praktiliste tegevuste kaudu. Peamisteks on kaitstud töö – toodete pakendamised, kleepimised, voltimised jmt. Vestlused ja nõustamised, vastavalt vajadusele, individuaalselt ja gruppides. Igapäevaelu toimingute juhendamised, vaba aja sisustamiseks erinevate võimaluste pakkumised ja tutvustused. Toimuvad lähedaste nõustamised.

1970 – 2017 osutasime erihoolekandeteenuseid aadressil Merimetsa tee 1, Tallinnas

2018 a avasime uksed uuel aadressil Akadeemia tee 78